แจ้งการชำระเงิน

  • 1. เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางที่สะดวก  
  • 2. ทางร้านแจ้งยืนยันการสั่งซื้อ  
  • 3. ลูกค้าแจ้งชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก