Alcohol pad แผ่นแอลกอฮอล์ 70% ยกเลิกจำหน่าย

ยกเลิกจำหน่าย แผ่นแอลกอฮอล์ 70% ALP001

Alcohol pad Neoplast 200 แผ่น แผ่นแอลกอฮอล์ 70% บรรจุในซอง สำหรับการเตรียมผิวก่อนที่จะฉีด ใช้ภายนอกเท่านั้น

  • ชนิดสินค้า:
  • จำนวน:
  • สถานะสินค้า
  • ราคา
  • ทำความสะอาดผิว
  • 1 กล่อง ( 200 แผ่น )
  • ยกเลิกจำหน่าย
  • 0 บาท