ชุดตรวจเอชไอวี ตรวจเลือด hiv ทั้งหมด

ชุดตรวจเอชไอวี 1 ชุด HIV001

เป็นชุดตรวจ HIV จำนวน 1 ชุด แบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

 • ชนิดสินค้า:
 • จำนวน:
 • สถานะสินค้า
 • ราคา
 • ชนิดตรวจเลือด
 • 1 ชุด
 • พร้อมส่ง
 • 500 บาท
ชุดตรวจเอชไอวี 3 ชุด HIV002

ชุดตรวจ HIV จำนวน 3 ชุด ลดราคาพิเศษ แบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

 • ชนิดสินค้า:
 • จำนวน:
 • สถานะสินค้า
 • ราคา
 • ชนิดตรวจเลือด
 • 3 ชุด
 • พร้อมส่ง
 • 1,350 บาท
ชุดตรวจเอชไอวี 5 ชุด HIV003

ชุดตรวจ HIV จำนวน 5 ชุด แบบสุดคุ้ม แบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

 • ชนิดสินค้า:
 • จำนวน:
 • สถานะสินค้า
 • ราคา
 • ชนิดตรวจเลือด
 • 5 ชุด
 • พร้อมส่ง
 • 2,150 บาท
ชุดตรวจเอชไอวี 1 กล่อง HIV004

ชุดตรวจ HIV จำนวน 1 กล่องใหญ่ เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

 • ชนิดสินค้า:
 • จำนวน:
 • สถานะสินค้า
 • ราคา
 • ชนิดตรวจเลือด
 • 1 กล่อง ( 25 ชุดตรวจ )
 • พร้อมส่ง
 • 9,500 บาท