instil-hiv

ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน?

ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน

ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) เป็นสิ่งที่เราทุกคนควร คำนึงถึง และเป็นสิ่งที่ สำคัญและ จำเป็นอย่างมาก เพราะสมัยนี้ เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ ก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์ กับคนรักกันแล้ว รวมไปถึง วัยทำงานด้วย 

โดยเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ ไม่ได้มี การป้องกัน หรือป้องกันอย่างถูกต้องนัก อาทิเช่น ไม่สวมใส่ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยขาด การออรัลเซ็กส์ หรือ แม้แต่ การเปลี่ยนคู่นอน บ่อย ๆ ซึ่งสิงต่าง ๆ เหล่านี้ 

ก็อาจส่งผลให้ร่างกาย ของเราเกิดการติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสมันพันธ์ โดยไม่รู้ตัวก็ได้


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีอยู่หลาย ๆ โรค ไม่ว่าจะเป็นหูดหงอนไก่ หนองใน  เริม ไวรัสตับอักเสบบีและซี แต่ที่ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุด คือ การติดเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสเอชไอวี 

เป็นสาเหตุ ของการเป็นโรคเอดส์ เมื่อได้รับเชื้อเข้าไปสู่ร่างกาย เชื้อจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว (CD4) จนส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายเกิดการบกพร่อง และทำให้ผู้ป่วย 

มีร่างกายที่อ่อนแอ จนไม่สามารถ ทำการต้านทานต่อโรคต่าง ๆ ได้ 

ทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงต่อ การเกิดโรคแทรกซ้อน หรือโรคฉวยโอกาสได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง วัณโรค หรือแม้แต่โรคเกี่ยวกับ ระบบประสาท ซึ่งอาการของโรคอาจ

 มีความรุนแรง จนถึงขั้น ทำให้ เสียชีวิตลงได้

ดังนั้น การเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์จึงเป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึง เพราะหากตรวจพบเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ
ก็มีโอกาสในการรักษาเชื้อเอชไอวี ไม่ให้พัฒนาไปสู่ระเอดส์ได้

            ชุดตรวจเอดส์ หาซื้อได้ที่ไหน ปัจจุบันทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เห็นถึงความสำคัญ จึงทำการปลดล็อค ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรอง

การ ติดเชื้อเอชไอวีเบื้องต้น ด้วยตนเอง ซึ่งประชาชนสามารถหาซื้อชุดตรวจเอชไอวีได้ตามร้านขายยาทั่วไป 

เพื่อเป็นทางออกให้แก่ผู้ที่ไปมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมา ได้เข้าถึงการตรวจได้ง่ายขึ้นรวมถึงรู้ทราบถึงสถานะร่างกายของตนเองได้เร็ว และมีโอกาสใน การป้องกันเชื้อเอชไอวี

ไม่ให้แพร่ไปสู่ผู้อื่น ทั้งยังมีโอกาสในการรักษาได้อย่างท่วงที

นอกจากนี้แล้ว การที่มีชุดตรวจเอชไอวีวางจำหน่ายตามร้านขายยา ยังถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น แต่ชุดตรวจที่วางจำหน่าย จะต้องมีความปลอดภัย

 แม่นยำ ได้มาตรฐาน และผ่านการรองรับระดับสากล เพื่อที่จะให้ผู้ตรวจนั้นสามารถวางใจต่อชุดตรวจเอชไอวี รวมไปถึงคู่มือในการใช้งาน และวิธีการอ่านผลที่ชัดเจน


อย่างไรก็ตาม การหาซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองตามร้านขายยา สามารถทำได้จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายมากนัก เนื่องจากว่าเราอาจจะพบวางจำหน่าย แต่ร้านขายยาขนาดใหญ่ หรือไม่มี

 การสรุปบอกรายละเอียดว่า ร้านขายยาที่ไหนมีขายบ้าง เพราะบางครั้งที่พบปัญหา คือ เข้าไปถามแล้วแต่กลับไม่มีจำหน่าย ดังนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ส่งผลให้ประชาชน บางส่วนยังคงมี 

ความกังวลใจ ว่าจะเปิดเผยตัวตนต่อผู้ดูแลร้านขายยาหรือไม่ เพราะการเปิดเผยตัวตน อาจส่งผลให้ผู้ป่วย มีความเกรงกลัว ต่อสังคมว่า จะแสดงความประพฤติต่อตนเอง อย่างไร

 อีกทั้ง ไม่ได้ชุดตรวจเอชไอวี กลับมาตรวจด้วยตนเองอีก

นอกจากนี้ ชุดตรวจเอดส์ หาซื้อได้ที่ไหน นอกจากจะมีขายตามร้ายขายยาแล้ว ยังมีจำหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต แต่คำแนะนำ คือ ควรเลือกเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน ชุดตรวจต้องมีเลขอย. ไทย 

จากนั้นให้เรานำเลขผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบที่เว็บทางการของ อย. ไทย เพื่อเช็คว่าใช่จริง ๆ หรือเปล่า เพราะชุดตรวจเอชไอวีที่วางจำหน่ายต้องผ่านการรับรองจากอย.ไทยแล้วเท่านั้น 

เนื่องจากจะมีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน

สาเหตุที่เราควร ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ก็เพราะมัน สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง และสามารถ รู้ผลได้ภายใน 15-20 นาที เพราะเราเห็นถึงความสำคัญ ต่อผู้ ที่มีความเสี่ยง 

เพราะพวกเขาเหล่านั้นอาจต้องการความเป็นส่วนตัวในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือไม่อยากเปิดเผยตัวตนให้ใครรู้ ดังนั้น การมีชุดตรวจเอชไอวี วางจำหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 อาจเป็นทางออก ให้แก่พวกเขาเหล่านั้น 

อย่างไรก็ตาม การใช้ชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเองเป็นเพียง การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ว่าผลตรวจจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ควรตรวจซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยัน ผลตรวจที่ชัดเจน

ย้ำอีกครั้งว่า ควรเลือกเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน ชุดตรวจมีมาตรฐาน ผ่านการรับรองดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้