instil-hiv

ชุดตรวจเอดส์ ร้านขายยามี ขายหรือเปล่า ?

ชุดตรวจเอดส์ ร้านขายยามี

            หาซื้อ ชุดตรวจเอดส์ ร้านขายยามี ขายหรือเปล่า ? การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ด้วยชุดตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลทันที หรือที่หลาย ๆ คนเรียกกันว่า ชุดตรวจHIV แบบ Rapid Test ซึ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้ตรวจหา เชื้อไวรัสเอชไอวี อย่างง่าย รู้ผลภายใน ไม่กี่นาที โดยจะมี ประสิทธิภาพสูง และให้ผลตรวจ ได้อย่างแม่นยำ

ในปัจจุบันนี้ การเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ถือเป็นเรื่อง ที่ยากสำหรับ ใครหลายคน เพราะทุกคน คงรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้น ยัส่วนใหญ่งคงเป็นไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย เนื่องจากยังขาดความรู้ในด้านนี้และเข้าใจผิดว่า ติดต่อกันง่ายมาก ๆ

แท้จริงแล้วโรคเอชไอวีเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่ถือว่าร้ายแรง หากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ อีกทั้งสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น จากแม่สู่ลูก จากเลือดสู่เลือด (การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน) เป็นต้น

ถึงแม้ว่าโรคเอชไอวีจะเป็นโรคที่ร้ายแรง แต่ก็สามารถรักษาไม่ให้เข้าสู่สภาวะเอดส์ได้ ซึ่งหากรักษาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่หายขาด แต่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป อายุขัยยืนยาวดังเดิม ไม่มีอาการแสดง และหากเกิดข้อสงสัย ก็สามารถปรึกษาหาทางออก กับแพทย์ได้

แต่ถ้าหากผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วไม่เข้ารับการตรวจ หรือรักษา เชื้อก็จะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันจนร่างกายมีภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง จนทำให้โรคเอชไอวีนั้นเข้าสู่ระยะเอดส์ได้ และเสี่ยงเสียชีวิตได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อไปได้รับความเสี่ยงมา เราทุกคนก็จะเกิดความกังวลใจว่าจะติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ดังนั้น การรับเข้ารับการตรวจหาเชื้ออาจเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณนั้นคลายความกังวลใจได้ แต่หากไม่ยอมตรวจ ก็จะยังคงรู้สึกกังวลใจ นอนไม่หลับจนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

            ชุดตรวจเอดส์ ร้านขายยามี ขายหรือเปล่า ? ในปัจจุบัน ทางสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เห็นถึง ความสำคัญ ของผู้ที่มี ความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอชไอวี จึงได้ ทำการประกาศ ให้ประชาชน สามารถเข้าถึง การตรวจคัดกรอง การติดเชื้อเอชไอวี ด้วยตนเอง

โดยประชาชน สามารถหาซื้อ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ได้ตามร้านขายยา เพื่อเป็น ทางเลือก ในการตรวจคัดกรอง แทนที่จะ ต้องเดินทาง ไปตรวจตามสถานพยาบาล เท่านั้น  

นอกจาก จะช่วยให้ประชาชน สามารถรู้หรือทราบถึง สถานการณ์ติดเชื้อ ตั้งแต่เริ่มแรก และเข้าสู่ กระบวนการรักษาได้ทัน  ยังมีโอกาส ในการป้องกัน และไม่แพร่เชื้อเอชไอวี ไปสู่ผู้อื่น ได้อีกด้วย ดังนั้น หากผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ การเข้ารับ การตรวจ อาจเป็นหนทาง ในการแก้ไขปัญหา และเมื่อตรวจพบเชื้อเร็ว ก็จะได้เข้ารับ การรักษาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม


อย่างไรก็ตาม การหาซื้อ ชุดตรวจเอชไอวี ตามร้านขายยา ยังคงหา ได้ยากในปัจจุบัน แต่ท่านสามารถ หาซื้อได้ ตามเว็บไซต์ ที่น่าเชื่อถือ สามารถ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับโรคนี้ได้ อีกทั้ง ยังสามารถ รักษาความส่วนตัว ของผู้ป่วย ในการตรวจ ได้อีกด้วย


โปรดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อ ให้เลือกชุดตรวจที่มีเลขอย.ไทย สามารถตรวจสอบได้จริง จะสามารถรับรองได้ว่าชุดตรวจนั้นมีคุณภาพ มีความแม่นยำจริง โดยผ่านการรับรองในไทยแล้ว


หากซื้อชุดตรวจ ที่มีราคาถูก ไม่มีการรับรองในไทย ผลการทดสอบที่ได้ก็อาจจะ ไม่น่าเชื่อถือ หรือเป็นผลปลอม (ผลลบปลอม หรือผลบวกปลอม)”


สุดท้ายแล้ว หากท่านใด ที่มีความเสี่ยง ก็ควรเข้า รับการตรวจ ให้ทราบผลโดยเร็ว ไม่ควรปล่อยเลยตามเลย หากไม่สะดวก ไปโรงพยาบาล ก็สามารถหาซื้อ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มาตรวจ คัดกรองเองก่อนได้ โดยสามารถ รู้ผลตรวจ ได้ภายใน 15-20 นาที หากผลคัดกรอง ออกมาเป็นบวก ให้เดินทาง ไปตรวจยืนยัน ที่โรงพยาบาล ทันที แต่หาก ตรวจคัดกรองแล้ว พบว่าผลเป็นลบ ให้ทำการตรวจเช็คอีกครั้ง เพื่อความมั่นใจ   เช่น หากตรวจคัดกรองครั้งแรก หลังเสี่ยงมา 30 วัน แล้วพบว่า ผลเป็นลบ อาจจะตรวจติดตามผล อีกครั้ง หลังเสี่ยงมาเกิน 60 วัน เป็นต้น