ชุดตรวจเอดส์ rapid test รู้ผลทันที แม่นยำสูง

ชุดตรวจเอดส์ แบบ rapid test เป็นชุดตรวจคัดกรอง แบบรวดเร็ว รู้ผล ภายในไม่กี่นาที มีความแม่นยำสูง มากกว่า 99% สามารถตรวจ ได้ด้วยตนเอง และ รับทราบผลได้เร็ว ภายใน 5-15 นาที เท่านั้น โดยผู้ตรวจ เป็นผู้แปลผลตรวจเอง หากปรากฏ แถบสีแดง ไม่ว่าจะชัดเจน หรือจาง ทั้ง 2 แถบ คือ ที่แถบ C (แถบควบคุม) และ ที่แถบ T (แถบทดสอบ) จะแปลผลได้ว่า ผู้ตรวจนั้น มีโอกาส ได้รับการติดเชื้อเอชไอวี แต่หากปรากฏ แถบสีแดง ที่แถบ C เพียงแถบเดียว สามารถแปลผลได้ว่า ผู้ตรวจไม่มีโอกาส ได้รับเชื้อเอชไอวี คำเตือน!! ห้ามอ่านผลการตรวจหลัง 30  นาที 

ความแม่นยำ และมาตรฐานการตรวจ อยู่ในระดับสากล ผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง มาตรฐานเดียวกับ ที่ใช้ในโรงพยาบาล และ คลินิกทั่วไป ท่านจึงมั่นใจได้ทุกครั้ง ที่ตรวจกับชุดตรวจของเรา สามารถติดต่อสั่งซื้อ ได้ทุกวัน เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรี โดยผู้เชี่ยญชาญ ด้านการตรวจหาเชื้อโดยเฉพาะ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ชุดตรวจเอดส์ ได้ตามนี้  

ชุดตรวจHIV 1 กล่อง , ชุดตรวจเอดส์

ชุดตรวจเอชไอวี 1 ชุด HIV001

ชุดตรวจ HIV จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ตรวจคัดกรอง ได้หนึ่งครั้ง หากใช้ตรวจแล้ว จะไม่สามารถ ใช้ซ้ำได้ 

ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี หรือชุดตรวจเอดส์นี้ เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

สถานะสินค้า : พร้อมส่ง

จำนวน :   1 ชุด

ราคา :   500 บาท ปกติ 750 บาท

ชุดตรวจHIV โปรโมชั่น 2 กล่อง , ชุดตรวจเอดส์

ชุดตรวจเอชไอวี 2 ชุด HIV002

เป็นชุดตรวจ HIV จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ตรวจคัดกรอง ได้สองครั้ง หากใช้ตรวจแล้ว จะไม่สามารถ ใช้ซ้ำได้  

ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีนี้ เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

สถานะสินค้า : พร้อมส่ง

จำนวน :   2 ชุด

ราคา :   900 บาท ปกติ 1,500 บาท

ชุดตรวจHIV pro 3 กล่อง , ชุดตรวจเอดส์

ชุดตรวจเอชไอวี 3 ชุด HIV003

เป็นชุดตรวจ HIV จำนวน 3 ชุด สำหรับใช้ตรวจคัดกรอง ได้สามครั้ง หากใช้ตรวจแล้ว จะไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 

ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีนี้ เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

สถานะสินค้า : พร้อมส่ง

จำนวน :   3 ชุด

ราคา :   1,300 บาท ปกติ 2,250 บาท

ชุดตรวจHIV pro 5 กล่อง , ชุดตรวจเอดส์

ชุดตรวจเอชไอวี 5 ชุด HIV004

เป็นชุดตรวจ HIV จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ตรวจคัดกรอง ได้ห้าครั้ง หากใช้ตรวจแล้ว จะไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 

ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีนี้ เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

สถานะสินค้า : พร้อมส่ง

จำนวน :   5 ชุด

ราคา :   1,850 บาท ปกติ 3,750 บาท

ชุดตรวจเอดส์ , วิธีใช้ ชุดตรวจ hiv Gen4

ชุดตรวจเอชไอวี 1 ชุด HIV4G001

เป็นชุดตรวจ HIV Gen4 จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ตรวจคัดกรอง ได้หนึ่งครั้ง หากใช้ตรวจแล้ว จะไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 

ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีนี้ เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

สถานะสินค้า : พร้อมส่ง

จำนวน :   1 ชุด

ราคา :   650 บาท ปกติ 800 บาท

ชุดตรวจเอดส์

ชุดตรวจเอชไอวี 2 ชุด HIV4G002

เป็นชุดตรวจ HIV Gen4 จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ตรวจคัดกรอง ได้สองครั้ง หากใช้ตรวจแล้ว จะไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 

ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีนี้ เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

สถานะสินค้า : พร้อมส่ง

จำนวน :   2 ชุด

ราคา :   1,150 บาท ปกติ 1,600 บาท

ชุดตรวจเอดส์

ชุดตรวจเอชไอวี 3 ชุด HIV4G003

เป็นชุดตรวจ HIV Gen4 จำนวน 3 ชุด สำหรับใช้ตรวจคัดกรอง ได้สามครั้ง หากใช้ตรวจแล้ว จะไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 

ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีนี้ เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

สถานะสินค้า : พร้อมส่ง

จำนวน :   3 ชุด

ราคา :   1,650 บาท ปกติ 2,400 บาท

ชุดตรวจเอดส์

ชุดตรวจเอชไอวี 5 ชุด HIV4G005

เป็นชุดตรวจ HIV Gen4 จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ตรวจคัดกรอง ได้ห้าครั้ง หากใช้ตรวจแล้ว จะไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 

ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีนี้ เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อใช้สำหรับตรวจได้เองที่บ้านอย่างง่าย ผลิตได้มาตรฐานสากล รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำมากกว่า 99%

สถานะสินค้า : พร้อมส่ง

จำนวน :   5 ชุด

ราคา :   2,400 บาท ปกติ 4,000 บาท

ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งสินค้าได้ที่

ทางโทรศัพท์ tel: 093-969-1463 หรือ Line : @thaimedicalplus

ช่องทางติดต่อ