instil-hiv

ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ ด้วยตนเอง โรคเอชไอวี

ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ

ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ การมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ป้องกันนำไปสู่โรคติดต่อทางเพศได้หลาย ๆ โรค ไม่ว่าจะเป็นการไม่สวมใส่ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ เป็นต้น จึงอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขึ้น เช่น โรคหนองในแท้ หนองในเทียม เริม โรคซิฟิลิส โรคเอชไอวี หรือเอดส์ และรวมไปถึงโรคอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้


คนส่วนใหญ่มักไม่ตระหนัก และไม่ค่อยเห็นถึง ความสำคัญของโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ มากนัก จึงทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะโรคเอชไอวี ซึ่งการติดเชื้อเอชไอวีนั้น จะส่งผลให้ร่างกายของเรา มีระบบภูมิคุ้มกันที่ อ่อนแอลง หรือ บกพร่อง เพราะปกติแล้วระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายจะทำหน้าที่ต่อต้านกับ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย


แต่เมื่อร่างกาย ของเรา ได้รับเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกัน ก็จะอ่อนแอ จนไม่สามารถ ต่อต้านเชื้อโรคอื่น ๆ ที่เข้าไปสู่ ร่างกายได้ จึงทำให้ ผู้ป่วยมีโอกาสเกิด โรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย และยังมี โอกาสที่เชื้อเอชไอวี จะพัฒนา ไปสู่ระยะเอดส์ได้


            ชุดตรวจโรคติดต่อทาง เพศ โดยปกติแล้ว การวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ จะสามารถวินิจฉัย ได้ผ่านทางคลินิก และโรงพยาบาล เท่านั้น เพราะเนื่องจาก จำเป็นที่ จะต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจ เป็นเรื่องที่ยาก สำหรับ ใครหลายคน แต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการผ่อนปรน ชุดตรวจโรคด้วยตนเอง ได้สำหรับบางโรค โดยอาจหาซื้อ ได้ตาม ร้านขายยา แต่ในความเป็นจริง ก็เป็นไปได้ ยากสำหรับ การไปซื้อชุดตรวจ ทางร้านขายยา และอาจจะไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ ต้องการ ความเป็นส่วนตัว ดังนั้น การมี ชุดตรวจโรค ด้วยตนเองบางโรค จึงเป็นอีกทาง เลือกหนึ่งใ ห้กับผู้ที่ ต้องการ ความเป็นส่วนตัว และไม่กล้า ที่จะเปิดเผย ตัวเอง


ชุดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่พบเห็น ในปัจจุบันนี้ ได้แก่ ชุดตรวจเอชไอวี การตรวจหาเชื้อเอชไอวี ด้วนตนเอง ที่บ้าน ช่วยเพิ่ม ความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัว ให้กับผู้ที่ มีความเสี่ยงมากขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่ม โอกาส ในการเข้าถึงการตรวจ และลดโอกาส ในการแพร่เชื้อ ให้กับผู้อื่น

 
อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจเอชไอวี เป็นการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ผ่านการตรวจเลือด และก่อนที่จะทำการซื้อชุดตรวจด้วยตนเอง จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ชุดตรวจนั้น มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน มีเลขอย.ไทย หรือไม่
 
เพราะทางคณะกรรมการอาหาร และยาได้ทำการปลดล็อก ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง โดยชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตนั้น จะต้องมีมาตรฐานรองรับที่ถูกต้อง


หากคุณ ไปได้รับความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวีมา การเข้ารับการตรวจ อาจเป็นช่องทางเดียว ที่จะทำให้เรารับรู้ทราบถึง สถานะร่างกายของตนเองได้เร็ว เพราะหากตรวจพบเชื้อ ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับ การรักษา และรับยาต้าน ได้อย่างเหมาะสม


ทั้งนี้ การเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี นอกจาก จะต้องมีความพร้อม ทางด้านร่างกายแล้ว ทางด้านจิตใจ ก็สำคัญมากเช่นกัน เพราะแน่นอนว่า ผู้ป่วยที่ เป็นโรคนี้ สังคมมั กจะไม่ยอมรับ มากสักเท่าไหร่ ดังนั้น แทนที่จะมองกัน ด้วยสายตาที่ไม่เหมาะสม ควรหันมา ให้กำลังใจพวกเขาให้ผ่านเรื่องร้ายนี้ ไปให้ได้


สุดท้ายนี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ควรรู้จัก ป้องกันตนเอง เมื่อมี เพศสัมพันธ์ ก็ควร ที่จะสวมใส่ ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง และไม่ควร เปลี่ยน คู่นอนบ่อย เพื่อป้องกัน ตนเอง ไม่ให้มีความเสี่ยง ต่อการเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์