instil-hiv

ตรวจซิฟิลิส ราคา เท่าไหร่ ตรวจด้วยวิธีไหนดีกว่า สะดวกกว่า รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำ

ตรวจซิฟิลิส ราคา

ตรวจซิฟิลิส ราคา เท่าไหร่ ตรวจด้วยวิธีไหนดีกว่า สะดวกกว่า รู้ผลรวดเร็ว แม่นยำ

         ซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้น จากแบคทีเรีย ทรีโพนีมา พัลลิดุม (Treponema pallidum) โดยสามารถติดต่อผ่าน ทางการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน หรือติดต่อผ่านทางการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ระหว่างปาก อวัยวะเพศ หรือส่วนอื่นของร่างกาย รวมถึงแผลกับแผลซิฟิลิสของผู้ป่วยโดยตรง

นอกจากนี้โรคซิฟิลิสยังสามารถติดต่อได้ผ่านทางแม่สู่ลูกในระหว่างการตั้งครรภ์ และการคลอด จนส่งผลให้เด็กทารกป่วยเป็นซิฟิลิสแต่กำเนิด

อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจจะคิดว่าโรคซิฟิลิสนั้นไม่ได้มีความร้ายแรงแต่อย่างใด เพราะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้

แต่อย่าลืมไปว่าโรคซิฟิลิสก็สามารถทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ หากผู้ป่วยไม่ทำการรักษา

และอาการทางโรคของซิฟิลิส มีหลายระยะ ซึ่งในบางระยะนั้น ก็อาจไม่แสดงอาการให้เห็น ดังนั้น หากไม่ได้เข้ารับการรักษาเชื้อซิฟิลิสอาจ แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย จนส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะสมอง ระบบประสาท อวัยวะต่าง ๆ อาจทำงานผิดปกติขึ้นได้ หรือ อาจร้ายแรงถึงขั้นทำให้พิการ และเสียชีวิตลงได้

ตรวจซิฟิลิส ราคา ปัจจุบันนี้ การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสนั้น ในแต่ละรูปแบบย่อมมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป

ราคาจะสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละสถานที่ที่เข้ารับการตรวจด้วย อีกทั้งจะแบ่งการตรวจเป็นแบบตรวจคัดกรอง และตรวจยืนยัน

คลินิกนิรนาม

      – การตรวจด้วยวิธี RPR สามารถรู้ผลได้ใน 1 ชั่วโมง โดยจะมีค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 100-200 บาท (ตรวจคัดกรอง)

      – การตรวจด้วยวิธี Treponemal Test รู้ผลได้ใน 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาท (ตรวจยืนยัน)

คลินิกเอกชน

      – การตรวจซิฟิลิสแบบ Rapid Test รวดเร็ว ตรวจง่าย รอผล 15 นาที เริ่มต้นที่ 500 บาท (ตรวจคัดกรอง)

      – การตรวจซิฟิลิสแบบ RPR รอผล  1 ชั่วโมง ราคาประมาณ 100-300 บาท (ตรวจคัดกรอง)

      – การตรวจซิฟิลิสแบบ TPHA รอผล 1 ชั่วโมง ราคาประมาณ 200-500 บาท (ตรวจยืนยัน)

      – การตรวจซิฟิลิสแบบ VDRL รอลผล 1 ชั่วโมง ราคาประมาณ 100-300 บาท (ตรวจคัดกรอง)

      – ตรวจซิฟิลิสแบบ FTA-ABS IgG และ FTA-ABS IgM ราคาเริ่มต้นที่ 600 บาท รอผลประมาณ 3 วัน (ตรวจยืนยัน)

โรงพยาบาลเอกชน

      แต่ละโรงบาลจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หากใครที่ต้องการเข้ารับ การตรวจ แนะนำให้โทรไปติดต่อสอบถามล่วงหน้าจะดีที่สุด

โรงพยาบาลรัฐ

      สามารถเข้ารับการตรวจได้ตามสิทธิประกันสังคมต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 50-500 บาท

      จากที่กล่าวมาข้างต้น จะสังเกตได้ว่าวิธีที่รวดเร็วที่สุด และสะดวกมากที่สุด คือ วิธีตรวจแบบ Rapid Test ซึ่งเป็นวิธีการตรวจคัดกรองเท่านั้น

โดยปกติแล้วการตรวจวินิจฉัยโรค มักจะมีแนวทางเป็นการตรวจคัดกรองก่อน หากพบว่ามีความเสี่ยงจะทำการตรวจยืนยันต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากใครที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ สามารถเข้ารับการตรวจได้ตามสถานพยาบาลที่ท่านสะดวก

หรือ หากใครที่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนว่า ตนเองเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ การติดเชื้อ ปัจจุบันนี้มี ชุดตรวจซิฟิลิส แบบ  Rapid Test ที่สามารถใช้ ตรวจด้วยตนเองได้

เพื่อเป็นทางออกให้แก่ ผู้ที่ไปได้รับความเสี่ยงมา และได้ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยตนเอง สามารถรู้ผลได้ใน 15-20 นาที เพื่อคลายความกังวลใจ

ซึ่งทั้งนี้จะต้องเลือกซื้อ ชุดตรวจซิฟิลิส ที่มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาล

การตรวจด้วยชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองนี้ สะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ตรวจพบเชื้อในระยะแรก ได้ไวขึ้น ทำให้มีโอกาสในการรักษา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และช่วยรักษาเชื้อซิฟิลิสให้หายขาดได้