instil-hiv

ตรวจเอดส์ฟรี โรคเอดส์ (AIDS)

ตรวจเอดส์ฟรี

ตรวจเอดส์ฟรี โรคเอดส์ (AIDS) เป็นภาวะการป่วยขั้นสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว เชื้อจะเข้าไปทำลายระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้มีการทำงานที่บกพร่อง

 โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย โดยเชื้อเอชไอวีนั้น จะเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายให้อ่อนแอลงจนไม่สามารถทำการต่อสู้ หรือ ต่อต้านกับเชื้อโรค ที่เข้าไปสู่ร่างกายได้

 จึงทำให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่อ่อนแอ จนอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย และอาจเสียชีวิตลงในที่สุด อย่างไรก็ตาม โรคเอชไอวีนั้น จะสามารถเกิดขึ้น 3 ระยะ คือ

 

– ระยะเฉียบพลัน ในระยะนี้ เป็นระยะแรก ของการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะเกิดขึ้น ได้ระหว่าง 2-4 สัปดาห์ หลังจากที่ ได้รับเชื้อมา ในระยะแรก ของการติดเชื้อ จะมีอาการคล้าย ๆ กับไข้หวัดใหญ่ 

เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อย ตามร่างกาย ปวดหัวมีผื่นขึ้น เป็นต้น ระยะนี้ เชื้อเอชไอวี จะเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก ทำให้ให้เซลล์ CD4 นั้นลดลงอย่างรวดเร็ว และเป็นระยะที่ ผู้ป่วยนั้น สามารถแพร่เชื้อ

 ไปสู่ผู้อื่นได้ง่าย

– ระยะสงบ ในระยะนี้ เป็นระยะที่เชื้อไวรัสเอชไอวี จะอยู่ภายใน ร่างกาย และไม่มี การแสดงอาการใด ๆ หรือไม่ก็ อาจจะมีอาการแสดง ให้เห็นเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ในระยะนี้ เชื้อไวรัส

จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ในระดับต่ำ และใช้เวลานานถึง 10 ปี แต่ผู้ป่วย บางรายอาจใช้ เวลาน้อยกว่านั้น

– ระยะเอดส์ ในระยะนี้ เป็นระยะสุดท้าย ของการติดเชื้อเอชไอวี และได้พัฒนา มาถึงขั้นโรคเอดส์แล้ว ซึ่งระยะนี้ ระบบภูมิคุ้มกัน ได้ถูกทำลายลง อย่างหนัก จึงทำให้ผู้ป่วย

 อาจเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย และอาจทำให้ เสียชีวิตลงในที่สุด

 

นอกจากนี้ ปัจจุบัน การเข้ารับ การตรวจ หาเชื้อเอชไอวี หรือ เอดส์ มีความจำเป็น อย่างมาก สำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยง เพราะหากเข้ารับการตรวจ หาเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับ การรักษาได้อย่างถูกวิธี

สำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ สามารถเข้ารับ การตรวจหาเชื้อ ได้ตามโรงพยาบาล ทุกแห่ง หรือคลินิกนิรนามต่าง ๆ ที่รับบริการ ตรวจหาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ 

ซึ่ง ตรวจเอดส์ฟรี สามารถ เข้ารับ การตรวจได้ฟรีถึงปีละ 2 ครั้ง เพียงแค่มี บัตรประชาชน ก็เข้า รับการตรวจ ได้อย่างง่ายดาย

หลาย ๆ คนอาจจะ ยังไม่รู้ว่า เราทุกคน มีสิทธิใน การเข้ารับ การตรวจหาเชื้อ เอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง เพราะไม่เคย เข้ารับการตรวจ


ทั้งนี้ การเข้ารับการ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ จะทำให้คุณได้รู้ ทราบถึงสถานะของตัวเองว่า มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์มากน้อยแค่ไหน
 
เพราะการตรวจเจอ เชื้อเอชไอวีเร็วเท่าไหร่ โอกาสในการรักษาให้หายก็มีมากเท่านั้น
 
แต่หากไม่เข้ารับการตรวจและปล่อยทิ้งไว้ เชื้อเอชไอวีอาจลุกลามไปสู่โรคเอดส์ได้

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ กำลังมี ความเสี่ยง แต่ไม่กล้า เดินทาง ไปตรวจตาม สถานพยาบาล หรือคลินิก ในปัจจุบัน ก็ได้มี ชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน 

วางจำหน่าย ตามร้ายขายยา

เพื่อเป็นทางออก ให้สำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยง ดังนั้น ทางเดียว ที่จะทำให้ คุณคลายความกังวลใจ คือ การเข้ารับ การตรวจหาเชื้อ เพราะหาก ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่น ๆ โอกาส ในการรักษา

 ให้หายก็ ไม่ใช่เรื่องที่ยาก