instil-hiv

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที 

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที

ตรวจเอดส์ แล้วรู้ผลทันที การตรวจเลือด เพื่อหา เชื้อเอชไอวี โรคเอชไอวี เป็นโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะใช้ทางปาก ช่องคลอด ทางทวารหนัก หากไม่ป้องกัน ก็สามารถติดได้แน่นอน และสามารถติดต่อ ได้ผ่านทางการ ที่แผลสัมผัสเชื้อ ติดต่อจากเลือดโดยตรง ติดต่อจากแม่สู่ลูก ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นม จากแม่แก่ลูก แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว โรคเอชไอวีนี้ จะติดต่อกัน ผ่านทางเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 เลยทีเดียว

การ ตรวจเอดส์ หรือโรคเอชไอวี มีหลากหลาย รูปแบบ ขึ้นอยู่กับภาวะเสี่ยง ที่คุณได้รับมา โดยที่ในปัจจุบัน การตรวจแทบ จะไม่ต้องกังวลช่วง window period หรือช่วงเวลา ที่ตรวจไม่พบเชื้อเลย เพราะว่าการตรวจในปัจจุบันนี้ สามาตรวจได้ไวขึ้น เร็วขึ้น และมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพียงตรวจ ในช่วงเวลาที่แนะนำก็เพียงพอแล้ว โดยวิธีตรวจที่เป็นที่นิยม ในปัจจุบันจะประกอบด้วย การตรวจต่อไปนี้

     การตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะ

     1. ตรวจหา แอนติบอดี ที่จำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี (anti-HIV testing) เป็นการทดสอบที่ใช้กันมากที่สุด สามารถตรวจพบเชื้อ ได้เมื่อมีความเสี่ยง มาประมาณ 3-4 สัปดาห์

     การตรวจหา ส่วนประกอบของเชื้อเอชไอวี

     2. ตรวจ NAT เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรม ของเชื้อเอชไอวี หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า nucleic acid test มีความไว และความจำเพาะสูง มาก สามารถตรวจพบเชื้อ ได้เมื่อมีความเสี่ยง มาประมาณ 7 วัน

     กาตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะ และส่วนประกอบของเชื้อ

      3. ชุดตรวจแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี และแอนติเจนของเชื้อ ในชุดตรวจเดียวกัน ตรวจครั้งเดียว สามารถเช็คได้ 2 อย่าง สามารถตรวจพบเชื้อได้ เมื่อมีความเสี่ยง มาประมาณ 14 วัน

การตรวจเอดส์นั้น หากเป็น ตามสถานพยาบาล มักจะใช้เวลา ในการรอเข้าตรวจ และรอผลตรวจอยู่แล้ว จะใช้เวลานานหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับวิธี ที่ใช้ตรวจ และจำนวนคน ที่มาเข้ารับการตรวจ ก่อนหน้านี้ อาจจะต้องรอ 30 นาที, 1 ชั่วโมง หรือ อาจจะให้มาฟังผลวันอื่น บางสถานพยาบาล  อาจมีบริการ ส่งผลทางออนไลน์ นี่คือสิ่ง ที่ต้องยอมรับ แม้จะตรวจแบบ ทราบผลภายในวันเดียวก็ตาม

แต่หากอยาก ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที จะมีทางเลือกอีกหนึ่งทาง คือ การตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ซึ่งที่พบในปัจจุบัน ก็จะมีทั้งตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะ  และตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะพร้อมตรวจหาส่วนประกอบของเชื้อ โดยสามารถ เลือกให้เหมาะสม กับระยะเวลาความเสี่ยง ที่คุณได้รับมาได้ โดยหากใช้อย่างถูกวิธี สามารถให้ผล ที่แม่นยำได้ถึง 99% และใช้งานง่ายรู้ผลภายใน 15-20  นาที เท่ากับว่า คุณสามารถ ตรวจคัดกรอง ได้ด้วยตนเอง ได้ก่อน และสามารถตรวจซ้ำได้ เท่าที่ต้องการ แต่ที่สำคัญ หากกินยาต้านไวรัสอยู่ ก็จะไม่สามารถตรวจพบได้ ด้วยวิธีตรวจคัดกรองนี้

 

การตรวจเอชไอวีเมื่อผลที่ได้เป็นบวกหรือลบควรทำอย่างไรต่อ

หากผลเลือดเป็นบวก

– ตรวจ CD4 เพื่อยืนยันผล

– ตรวจโรคติดต่อทางเพศอื่น ๆ

– ตรวจร่างกายเพื่อพิจารณาการทานยาต้านไวรัส

หากผลเลือดเป็นลบ

– เน้นย้ำ เรื่องพฤติกรรมเสี่ยง ว่าไม่ควร เพื่อให้ผลเลือด เป็นลบตลอดไป และแนะนำ ให้ตรวจเอชไอวีซ้ำ ๆ เป็นระยะ อาจจะ เดือนละครั้ง 3 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้ง หรือปีละครั้ง แล้วแต่ว่าคุณ ไปมีความเสี่ยง มาบ่อยแค่ไหน

 

สิ่งที่สำคัญเลย ของโรคเอชไอวี คือ ต้องกล้าตรวจ รอทราบผล เพราะหากรู้เร็ว รู้ไว ก็สามารถเข้ารักษาตัวได้ไว อีกทั้ง ตัดวงจรการแพร่เชื้อสู่คู่นอน หรือผู้อื่น