instil-hiv

ตรวจ ซิฟิลิส ที่ไหน

ตรวจ ซิฟิลิส ที่ไหน

ตรวจ ซิฟิลิส ที่ไหน โรคซิฟิลิส (Syphilis) นับเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการ ติดเชื้อแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า ทริปโปนีมา พัลลิดุม (Treponema pallidum) ซึ่งถือว่า มีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก 

โรคซิฟิลิส เป็นโรคที่สามาร ถพบได้บ่อยพอ ๆ กับโรคหนองในแท้ หนองในเทียม หรือโรคเอดส์ โดยหาก ได้รับเชื้อ เข้าสู่ร่างกายแล้ว เชื้อซิฟิลิส จะยังไม่แสดงอาการ ออกมาให้เห็น แต่ก็ยัง สามารถแพร่เชื้อ ไปสู่ผู้อื่นได้ ซึ่งการติดเชื้อนั้น จะเกิดขึ้นได้ หลายระยะ 

หากปล่อยไว้ ไม่เข้ารับ การรักษา อาจเกิดโรค แทรกซ้อนต่าง ๆ ขึ้นได้ เมื่อเวลาผ่านไป เชื้ออาจเข้าสู่ ระยะที่สามารถ ทำการรักษาได้ยาก ดังนั้น ถึงแม้ว่าโรคซิฟิลิสนั้น จะสามารถรักษา ให้หายได้ แต่ก็มีโอกาส ที่จะกลับมาเป็นใหม่ ได้อีก

อาการของโรคซิฟิลิสจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกันทั้งหมด ได้แก่

– ระยะเป็นแผล ในระยะนี้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จะเริ่มมีตุ่มขึ้น ตามร่างกาย เช่น บริเวณอวัยวะเพศ อัณฑะ หัวนม ขาหนีบ หรือบริเวณปาก เป็นต้น โดยอาการเหล่านี้ จะเกิดขึ้น หลังจาก ได้รับเชื้อ เข้าสู่ร่างกายแล้ว ประมาณ 10-90 วัน และหลังจากนั้น ตุ่มก็จะค่อย ๆ ขยายกว้างขึ้นเรื่อย ๆ 

เมื่อตุ่มที่ขยายใหญ่ขึ้น แตกกลายเป็นแผลกว้าง แผลก็จะไม่มีอาการเจ็บ ซึ่งจะเรียกว่า แผลริมแข็ง เมื่อเวลาผ่านไป เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกาย ทำให้ต่อมน้ำเหลืองโต หากเข้ารับการตรวจ ก็อาจจะพบเชื้อในกระแสเลือดได้

– ระยะออกดอก ในระยะนี้ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะมีตุ่มคล้าย ๆ กับหูด ขึ้นบริเวณ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า อวัยวะเพศ หรือส่วนอื่น ๆ ในร่างกาย หรือผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการเจ็บคอ มีไข้ เหนื่อยง่าย ต่อมน้ำเหลืองบวม ผมร่วง น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

หลังจากนั้นอาการเหล่านี้ก็จะเริ่มสงบลง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักษา แต่เชื้อก็จะยังคงอยู่ภายในร่างกาย

– ระยะติดเชื้อ ในระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ โรคได้มีการพัฒนาจนอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อวัยวะสำคัญของร่างกาย เช่น สมอง เส้นประสาท หัวใจ หรืออวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย 

ดยจะส่งผล ให้อวัยวะ ที่สำคัญนั้นเกิดการเป็น อัมพาตขึ้นได้ จนทำให้สมองเสื่อม หูหนวก ตาบอด ไร้สมรรถภาพทางเพศ และอาจเสียชีวิตลงในที่สุด

                     นอกจากนี้ การเข้ารับ การตรวจหาเชื้อ ถือว่า เป็นเรื่อง ที่จำเป็น อย่างมาก เพราะนอกจาก จะทำให้ คุณรู้ทราบ ถึงสถานะ ร่างกาย ของตนเองแล้ว และหากตรวจพบเชื้อ ก็จะได้ เข้ารับการรักษา ได้ทันเวลา 

 

ตรวจซิฟิลิสที่ไหน

ตรวจซิฟิลิสที่ไหน ในปัจจุบันการตรวจหาเชื้อซิฟิลิส สามารถเข้ารับการตรวจได้ตามโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือคลินิกที่ที่รับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ทั้งนี้ ในปัจจุบันก็ยังมีชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเอง ที่สามารถทำการตรวจได้เองที่บ้าน มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน เทียบเท่ากับการเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาล ซึ่งเป็นทางออกให้แก่ผู้ที่กำลังมีความเสี่ยงที่ไม่กล้าเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม หากเข้ารับ การตรวจหาเชื้อ ก็ถือว่าเป็น ผลดี ต่อร่างกาย เพราะหากตรวจเจอ เชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับ การรักษาได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม เพราะโรคซิฟิลิส ถือเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบเชื้อ ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จะสามารถหยุด การลุกลามของเชื้อโดยการฉีดยา เพียงเข็มเดียว