instil-hiv

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดสินค้า และ ข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ตั้งแต่

ทางโทรศัพท์  09.00 – 19.00 น.

ช่องทางอื่น 09.00 – 24.00 น.

 

ทั้งนี้ เราเป็นเพียงสื่อกลางสำหรับให้ข้อมูลด้านชุดตรวจเอชไอวี ยี่ห้อ อินสติ เท่านั้น มิได้จำหน่ายสินค้านี้แต่ประการใด

หากท่านสนใจ ผลิตภัณฑ์ อินสติ ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://thailandhivtest.com

ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งสินค้าโดยตรงได้ที่

ทางโทรศัพท์ tel: 082-478-9162 หรือ Line : @insti

ชุดตรวจเอดส์ราคาถูก