instil-hiv

ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม

ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม

ร้านขายยามีชุดตรวจเอดส์ไหม โรคเอดส์ (AIDS) เป็นภาวะ การป่วย ในขั้นสุดท้าย ของการติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) 

โดยเชื้อ จะเข้าไป ทำลายระบบ ภูมิคุ้มกัน ให้มีการทำงาน ที่บกพร่องจน ไม่สามารถต่อสู้ หรือต้านทาน ต่อเชื้อโรคที่เข้าไป สู่ร่างกายได้

จนทำให้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ มีสภาพร่างกาย ที่อ่อนแอ สามารถเกิดโรค แทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย และอาจนำ ไปสู่การเสียชีวิต ลงในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่มี วิธีการใด ที่จะสามารถ รักษาโรคเอดส์ ให้หายขาดได้ มีเพียงแต่ยา ที่ช่วยใน การชะลอการพัฒนาของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ลงด้วยโรคเอดส์ ก็เท่านั้น

จึง มีความจำเป็น ที่ผู้ป่วยติดเชื้อ จะต้องเข้ารับ การตรวจ และรักษา อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย ถูกทำลายลงอย่างหนัก จนเชื้อเอชไอวี ลุกลามสู่ระยะเอดส์

 

ร้านขายยา มีชุดตรวจเอดส์ไหม

ร้านขายยา มีชุดตรวจเอดส์ไหม ปัจจุบันทาง (อย.) ได้ทำการปลดล็อคให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีได้ด้วยตนเอง

โดยสามารถหาซื้อชุดตรวจได้ตามร้านขายยา เป็นช่องทางอีกช่องทางในการตรวจหาเชื้อโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาล หรือคลินิก แต่จะมีจำหน่ายที่ร้านขายยา ไหนบ้างนั้นไม่อาจทราบได้

 
การตรวจ หาเชื้อเอชไอวี สามารถ ทำได้หลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ก็จะมี 3 วิธีหลัก ๆ ด้วยกัน คือ

– การตรวจแบบ Anti-HIV Antibody เป็นการตรวจ หาเชื้อเอชไอวี โดยตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อเอชไอวีจากการตรวจเลือด 

ซึ่งจะ วินิจฉัย การทำงาน ของระบบ ภูมิต้านทาน ภายใน เม็ดเลือดขาว วิธีการนี้ สามารถ ตรวจพบ เชื้อได้ ในระยะ เวลาเพียง 3 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน หลังการติดเชื้อ

– การ ตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Testing) เป็นการ ตรวจหา สารพันธุกรรม ของเชื้อไวรัส เอชไอวี ด้วยปริมาณ ของเชื้อ และการทำงาน ของระบบภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย

 วิธีการนี้ แพทย์มัก ใช้ใน กรณีที่ผู้ป่วย มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อสูง เพราะเป็น วิธีที่มี ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สามารถ ตรวจพบเชื้อได้ ในระยะ เวลาเพียง 1-4 สัปดาห์เท่านั้น

– การตรวจ แบบ PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นเทคนิค การตรวจหา สารพันธุกรรม ในระดับ อณูชีวโมเลกุล

 สามารถ ตรวจได้ ในเด็กทารก ที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ เอชไอวี จากมารดา หลังคลอด ตั้งแต่ช่วงอายุ 1 เดือน และใช้ ตรวจกับ ผู้ใหญ่หลัง มีความเสี่ยง 14 วันขึ้นไป

               นอกจากวิธี การตรวจข้างต้น ที่ได้รับ ความนิยม ในการตรวจแล้ว ในปัจจุบัน ได้มีการเห็นถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองได้ด้วยตนเอง

จึงได้มีชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองเกิดขึ้น ซึ่งจะเน้น Rapid Test ซึ่งง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับ ตรวจด้วยตนเองได้

ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีด้วยตนเอง นิยมตรวจจากเลือด และเน้นให้เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็วในการตรวจ และให้ผลตรวจได้อย่างแม่นยำเช่นกัน

การมี ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และสามารถรู้ทราบถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งมีโอกาสในการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้สูง

นอกจากการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นแล้ว การตรวจเพื่อรู้ถึงสถานการณ์ติดเชื้อเร็วก็จะสามารถเข้ารับการรักษาและรับยาต้านได้อย่างท่วงที

อย่างไรก็ตาม การหาซื้อ ชุดตรวจตามร้านขายยา เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะเนื่องจากทางร้านขายยาขนาดใหญ่เท่านั้น ที่จะมีการจำหน่ายชุดตรวจ และร้านขายยาเหล่านี้ก็มักจะตั้งอยู่บริเวณใกล้โรงพยาบาล ไม่กระจายไปตามชุมชน