instil-hiv

HIV ติดง่ายไหม มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเสี่ยงติดเชื้อเลยหรือเปล่า

HIV ติดง่ายไหม

HIV ติดง่ายไหม มีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกันเสี่ยงติดเชื้อ เลยหรือเปล่า ฝ่ายรุกหรือรับ ฝ่ายไหน จะเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี มากกว่ากัน

อาจจะ ไม่สามารถ ตอบ ได้ชัดเจนว่า ง่ายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ รูปแบบ วิถีทางพฤติกรรมทางเพศ ต่าง ๆ ทำให้ ความเสี่ยงโอกาส เสี่ยงแตกต่างกัน ออกไป

อันดับแรก คือ ขึ้นกับประเภท สารคัดหลั่ง ที่มีปริมาณ เชื้อเอชไอวีอยู่ จัดลำดับ สารคัดหลั่ง ที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่ ดังนี้

– มาก : เลือด และสารคัดหลั่งที่มีเลือดผสมปนอยู่จะเท่ากับเลือดเลย

– ปานกลาง : น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำคร่ำ ระดูขาว น้ำหล่อสมองไขสันหลัง น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด น้ำในถุงหุ้มหัวใจ น้ำไขข้อ และน้ำในช่องท้อง

– น้อย : น้ำลาย เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ อาเจียน น้ำมูก น้ำตา และเสมหะ

HIV ติดง่ายไหม ทั้งนี้ได้มี ข้อมูล การศึกษา และเก็บสถิติ จากศูนย์ควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ระบุโอกาส ที่จะได้รับเชื้อ จากผู้ป่วยติดเชื้อHIV ในช่องทางต่าง ๆ ต่ออัตราเสี่ยง 10,000 ครั้ง ไว้ดังนี้

– ทางการรับเลือด : จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ 9,250 ครั้ง หรือคิดเป็น 92%

– การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น (ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด) : จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ 63 ครั้ง หรือคิดเป็น 0.63%

– โดนเข็มทิ่ม เข็มตำ : จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ 23 ครั้ง หรือคิดเป็น 0.23%

– เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด (ฝ่ายรับ) : จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ 8 ครั้ง หรือคิดเป็น 0.08%

– เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด (ฝ่ายรุก) : จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ 4 ครั้ง หรือคิดเป็น 0.04%

– เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (ฝ่ายรับ) : จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ 138 ครั้ง หรือคิดเป็น 1.38%

– เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (ฝ่ายรุก) : จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ 11 ครั้ง หรือคิดเป็น 0.11%

– เพศสัมพันธ์ทางปาก ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายรับหรือฝ่ายรุก : จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อค่อนข้างต่ำ ต่ไม่ได้แปลว่าโอกาสได้รับเชื้อจะเป็น 0 สำหรับช่องทางปาก ถ้าเรามีเลือดออกในปาก มีแผล หรือเหงือกอักเสบ

ทำไมการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักจึงมีโอกาสเสี่ยงได้รับเชื้อHIVมากกว่าทางช่องคลอด

เพราะว่าเมื่อไหร่ ก็ตามที่เชื้อHIV เข้าสู่ผิวหนังแล้ว มันจะหาทางไปต่อ ด้วยการ เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว เพื่อที่จะเข้าสู่ กระบวน การเตรียมแบ่งเซลล์ เพิ่มปริมาณเชื้อ

ทั้งนี้ทวารหนัก ก็จะเป็นบริเวณ ที่มีต่อมน้ำเหลือง อยู่มากกว่าที่ช่องคลอด เพราะว่า ต้องใช้ต่อมน้ำเหลือง เพื่อดักจับเชื้อโรคในลำไส้ จึงเป็นเหตุผล ที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ ทางทวารหนักมีโอกาสเสี่ยง ได้รับเชื้อHIVมากกว่าทางช่องคลอด

อย่างไรก็ตามทุก ๆ ช่องทางสามารถ ได้รับเชื้อเอชไอวีได้ แม้ว่าโอกาสจะต่ำ หรือ สูงมากน้อยแค่ไหน ทางที่ดีที่สุดคือควรป้องกันทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ตนเอง ได้รับความเสี่ยง และไม่เสี่ยงติดเชื้อแล้ว ส่งต่อให้ผู้อื่นแบบไม่รู้ตัว อีกทั้งควรหมั่นตรวจเช็คสถานะ ผลเลือดเอชไอวีเสมอ หากไม่ต้องเข้ารับ การตรวจที่สถานพยาบาล ก็สามารถ ซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ที่ร้านขายยาได้เช่นกัน

อินสติ INSTi ชุดตรวจHIV ด้วยตนเอง นำเข้าจากประเทศแคนาดา ผ่านการรับรองจากอย. ไทย

ค้นหา ร้านขายยาจำหน่าย อินสติ ได้ที่นี่ Click

สั่งซื้อ จากผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย โดยตรง