instil-hiv

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน?

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน ปัจจุบันนี้การเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ยังคงเป็นเรื่อง ที่สำคัญมาก และจำเป็นอย่างมากสำหรับใครหลายคน แต่ทว่าใครจะกล้าที่จะเดินเข้าโรงพยาบาล แล้วบอกว่ามาตรวจหาเชื้อเอชไอวี เพราะในสังคมยังคงมีผู้ที่ไม่เข้าใจ ไม่เปิดใจ หรือยอมรับเรื่องนี้อยู่มาก

ดังนั้น ทางกระทรวงสาธารณะสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ประกาศให้ทำการปลดล็อคชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

แต่ชุดตรวจดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก อย.ไทย ก่อนจึงจะสามารถใช้ตรวจได้จริง

เพื่อเป็นทางออกให้ สำหรับประชาชนทั่วไป แทนที่จะเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาลอย่างไม่มั่นใจว่า ได้รับความเสี่ยงจริง หรือไม่ ให้สามารถ ตรวจคัดกรองด้วยตนเองก่อน และเมื่อพบว่า มีความเสี่ยงจริง จึงเดินทางไป ตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งวิธีการแบบนี้ จะช่วยให้ประชาชน สามารถทราบถึง สถานะการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เริ่มแรก และมีโอกาส ในการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี ไปสู่ผู้อื่น

การตรวจหาโรคเอชไอวีในปัจจุบันที่ตรวจกันทั่วไปตามโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และสถานพยาบาลอื่น ๆ โดยมีวิธีตรวจหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นตรวจแบบ HIV Rapid Test, PCR, HIV Viral Load, ตรวจ CD4, Anti-HIV เป็นต้น ส่วนการตรวจเอดส์ด้วยตนเองนั้นจะเป็นอย่างไร เราไปดูกันเลย

 

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง คืออะไร

 

     เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง คือ ชุดตรวจ ที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย มีอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่าง และรู้ผลรวดเร็ว เรียกว่า Rapid Test ซึ่งเหมาะที่จะให้ประชาชนใช้งานได้ โดยคาดว่าจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หากปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง เป็นอย่างไร

   – ใช้งานง่าย

   – รู้ผลรวดเร็ว

   – มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่าง

   – ตรวจจากเลือดปลายนิ้ว/ของเหลวในช่องปาก (ขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์กำหนดมา ไม่สามารถเลือกเองได้ว่าจะใช้อะไร ต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด)

   – หลักการตรวจมีความหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ตรวจหาแอนติบอดีที่มีต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV)/ ตรวจหาทั้ง Anti-HIV และ p24 Antigen

        เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน  ในตอนนี้ช่องทางการจำหน่ายส่วนใหญ่จะอยู่บนออนไลน์ แต่โปรดระวังชุดตรวจเถื่อนราคาถูก ที่ไม่มีเลขอย. ไทย ซึ่งพบจำหน่ายจำนวนมาก ชุดตรวจเถื่อนเหล่านั้น อาจไม่ได้มีประสิทธิภาพ คุณภาพตามที่โฆษณาหรือกล่าวอ้าง นำไปสู่ผลตรวจปลอม อย่างเช่น ผลลบปลอม (ไม่ติดเชื้อ แต่แท้จริงแล้วติดเชื้อ) ซึ่งจะทำให้ เจ้าของผลตรวจเข้าใจผิดว่า ตนเองไม่ได้ติดเชื้อ  และใช้ชีวิตต่อไป โดยที่ไม่ได้เข้ารับการรักษา มีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไป

 
ดังนั้น โปรดใช้วิจารณญาณนก่อนการสั่งซื้อ  เลือกชุดตรวจที่มีเลขอย.ไทยเท่านั้น!!

 

โรคเอดส์ (AIDS) เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ที่มีสาเหตุมาจากการ ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในระยะสุดท้าย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะเกิดจากการ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมใส่ถุงยางอนามัย หรือบางคนไปเผลอไปสัมผัส กับสารคัดหลั่งบริเวณ เยื่อบุอวัยวะเพศ เยื่อบุตา จมูก และปาก  เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ หากมีการรักษาภูมิต้านทานร่างกายได้ทันเวลา นั่นอาจหมายความได้ว่า ผู้ป่วยที่มีเชื้อเอชไอวี อาจไม่ได้กลายมาเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีวิธีการไหน ที่สามารถรักษาโรคเอดส์ ให้หายขาดได้ มีเพียงยา ที่ช่วยในการชะลอ การพัฒนาโรค ก็เท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วย โรคเอดส์อาจมี อายุอยู่ได้ประมาณ 3 ปี หากไม่ได้รับการรักษา และรับยาต้านไวรัส

 

โรคเอดส์สามารถติดต่อกันได้ 3 ทางหลัก ๆ คือ

 

   – การรับเชื้อผ่านทางเลือด ซึ่งเกิดจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ ส่วนใหญ่แล้วมักพบในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด หรือการรับเลือด จากการผ่าตัด

   – การร่วมเพศ การติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ โดยการไม่สวมใส่ถุงยางอนามัย เกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง ช่องทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติ สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ คือ การมีบาดแผลที่เปิด

   – การติดต่อจากแม่สู่ลูก การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกจะเกิดขึ้นกับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ หากไม่ได้รับการดูแลอย่างดี เชื้อเอชไอวีก็จะแพร่ไปยังทารกในครรภ์ได้

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่กำลังคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เราขอแนะนำชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่สามารถทำการตรวจได้เองที่บ้านง่าย ๆ มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน ใช้เวลาอ่านผลเพียง 15-20 นาที เท่านั้น 

ดังนั้น การเข้ารับการตรวจนอกจากจะช่วยให้คุณรู้ทราบถึงสถานะร่างกายตนเองแล้ว ยังมีโอกาสในการรักษา และรับยาต้านเพื่อไม่ให้เชื้อเอชไอวีลุกลามไปสู่โรคเอดส์ หรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย  นอกจากนี้ก็ควรหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี ควรสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์